• 한국어
 • Français
 • Tiếng Việt
 • English

Sinh khối

Dăm gỗ Mạt cưa Sinh khối Nhiên liệu sinh học Công nghiệp gỗ Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Chứng nhận FSC

Mạt cưa

Sawdust (or wood shavings) is a by-product or waste product of woodworking operations

Viên nén gỗ Bánh mùn cưa Mạt cưa Mùn cưa Dăm bào Sinh khối Nhiên liệu sinh học Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Xuất khẩu

Viên gỗ nén

Viên nén gỗ được làm từ các sản phẩm thải từ gỗ như dăm, mùn cưa và chất thải gỗ, sau đó chúng được ép thành các viên nén nhỏ và cứng.

Viên nén gỗ Bánh mùn cưa Mạt cưa Mùn cưa Dăm bào Sinh khối Nhiên liệu sinh học Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Xuất khẩu

Bánh mùn cưa

Bánh mùn cưa được ép dưới áp suất cao mà không cần thêm chất kết dính hoặc bất kỳ hóa chất nào.

  Feedback

   Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

   Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn trên SSR

   Có vấn đề kỹ thuật trên trang web này? Xin vui lòng cho chúng tôi biết

   Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin hoặc sản phẩm bạn không thể định vị trên trang web của chúng tôi hoặc một thao tác bạn không thể hoàn thành. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bất kỳ đề xuất cải tiến hữu ích.