• 한국어
 • Français
 • Tiếng Việt
 • English

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản này quy định quyền sử dụng các dịch vụ SSR VINA (“của chúng tôi”, “trang web”) của khách hàng. Khi truy cập trang web này hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị chấp nhận những Điều khoản này thay mặt bản thân hoặc bất kỳ tổ chức nào quý vị đại diện.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi những Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên truy cập mục này để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Để sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, quý vị phải đủ 18 tuổi. Khi sử dụng trang web và dịch vụ của SSR VINA (và đồng ý với những Điều khoản này), quý vị đảm bảo và cam kết đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng cookie. Tính năng này giúp quý vị, khi sử dụng trang web của chúng tôi, đồng ý với những Điều khoản này và chấp thuận chính sách cookie theo các điều khoản Chính sách quyền riêng tư mà quý vị có thể tìm thấy trong mục Chính sách quyền riêng tư trang web.

Cách sử dụng trang web

Nghiêm cấm sử dụng trang web của SSR VINA cho các mục đích có thể gây tổn hại đến trang web hoặc làm giảm khả năng truy cập trang web; hoặc cho các mục đích trái pháp luật, phi pháp hoặc có hại hoặc liên quan đến các hoạt động trái pháp luật, phi pháp hoặc gian lận.

Nghiêm cấm sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, truyền, sử dụng, đăng tải hoặc phân phối mọi tư liệu chứa (hoặc liên kết với) các phần mềm gián điệp, vi-rút máy tính, trình theo dõi thao tác bàn phím, phần mềm Trojan horse hay các phần mềm máy tính độc hại và nguy hại khác.

Chúng tôi mang đến cho người dùng trang web thông tin hữu ích về các dịch vụ của SSR VINA, cũng như các nội dung marketing, tin tức và giáo dục. Do vậy, SSR VINA nắm giữ bất kỳ và mọi quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi, bất kể nội dung đó có được sử dụng chung theo những Điều khoản này hay không.

Phạm vi sử dụng tư liệu nội dung của chúng tôi, bao gồm tài liệu, đồ họa, hội thảo video trực tuyến, tình huống nghiên cứu và các nội dung khác bị giới hạn tải xuống, xem, sao chép và in ấn với điều kiện quý vị sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại và quý vị không chỉnh sửa hay thương mại hóa nội dung dưới mọi hình thức.

Nếu việc sử dụng nội dung của quý vị được xem là “sử dụng hợp lý” và tuân thủ luật bản quyền, quý vị không được phép sử dụng, sao chép, tải xuống, hiển thị, đăng tải, truyền hay phân phối bất kỳ thông tin nào từ trang web của SSR VINA, dù là toàn bộ hay một phần, mà không có sự chấp thuận và ủy quyền từ đại diện pháp lý của SSR VINA.

Chấm dứt sử dụng trang web

Những Điều khoản này sẽ có hiệu lực trong thời gian quý vị sử dụng trang web. Vào bất kỳ thời điểm và vì bất kỳ lý do nào, SSR VINA có toàn quyền chấm dứt quyền sử dụng trang web này hay bất kỳ dịch vụ nào có thể truy cập qua trang web, bao gồm tài khoản của quý vị, nếu phát hiện có vi phạm những Điều khoản này.

Liên kết tới các trang web bên thứ ba

Khi chuyển hướng trang web, quý vị có thể tìm thấy các liên kết cho phép rời khỏi trang web. Các trang web liên kết không nằm trong quy định và quyền kiểm soát của SSR VINA, do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web liên kết hay bất kỳ đường dẫn nào xuất hiện trong trang web liên kết. SSR VINA không chịu trách nhiệm đối với mọi thông tin hay đường truyền nhận được từ các trang web liên kết.

  Feedback

   Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

   Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn trên SSR

   Có vấn đề kỹ thuật trên trang web này? Xin vui lòng cho chúng tôi biết

   Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin hoặc sản phẩm bạn không thể định vị trên trang web của chúng tôi hoặc một thao tác bạn không thể hoàn thành. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bất kỳ đề xuất cải tiến hữu ích.