• 한국어
 • Français
 • Tiếng Việt
 • English

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các trang web và dịch vụ do Công ty TNHH Tài Nguyên Ánh Dương Việt Nam (SSR VINA) kiểm soát có đăng tải hoặc tham chiếu chính sách quyền riêng tư này và cho các thông tin thu thập được qua các cuộc gọi dịch vụ khách hàng tới SSR VINA và qua thẻ đăng ký sản phẩm (gọi chung là các “Trang web”). Chính sách quyền riêng tư này không liên quan tới các thông tin khác được thu thập ngoại tuyến hay thông tin được các bên thứ ba đăng tải hoặc cung cấp.

KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ VỚI QUY ĐỊNH XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TÔI VÌ CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC NÊU DƯỚI ĐÂY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB.

Xin lưu ý điều khoản trọng tài được quy định dưới đây, trừ trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm, có thể yêu cầu quý vị phân xử mọi khiếu nại đối với SSR VINA trên cơ sở cá nhân. PHÂN XỬ TRỌNG TÀI TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN CÓ NGHĨA LÀ QUÝ VỊ SẼ KHÔNG CÓ VÀ TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ QUÝ VỊ KHÔNG THỂ PHÂN XỬ VỚI TƯ CÁCH TẬP THỂ, TẬP HỢP HAY ĐẠI DIỆN.

A. Thông tin được thu thập

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trên các Trang web và không áp dụng cho thông tin được SSR VINA thu thập qua bất kỳ phương tiện nào khác.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ khách truy cập các Trang web: (1) Thông tin nhận dạng cá nhân; và (2) Thông tin nhận dạng phi cá nhân.

(1) Thông tin nhận dạng cá nhân

“Thông tin nhận dạng cá nhân” là thông tin xác định, liên quan tới hoặc có thể liên hệ hợp lý – trực tiếp hoặc gián tiếp – đến cá nhân quý vị, như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên công ty. SSR VINA thu thập và lưu trữ Thông tin nhận dạng cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.

(2) Thông tin nhận dạng phi cá nhân

“Thông tin nhận dạng phi cá nhân” là mọi thông tin không xác định cá nhân quý vị, như thông tin tổng hợp hoặc thông tin kỹ thuật. Đây là các phương thức chúng tôi có thể sử dụng để thu thập thông tin trên Trang web:

Chúng tôi có thể thu thập họ tên, địa chỉ thư tín của quý vị và thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ nếu quý vị gửi cho chúng tôi câu hỏi liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; Chúng tôi có thể thu thập họ tên, địa chỉ thư tín và thông tin thanh toán của quý vị nếu quý vị yêu cầu báo giá sản phẩm hoặc dịch vụ trên các Trang web; Chúng tôi có thể thu thập thông tin đăng ký về sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu báo giá từ SSR VINA và thông tin này có thể liên quan tới tên và địa chỉ thư tín của quý vị; Chúng tôi có thể thu thập họ tên, thông tin thư tín, địa chỉ email và thông tin thanh toán nếu quý vị tải thông tin từ Trang web xuống; Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại nếu quý vị gửi câu hỏi cho chúng tôi; Chúng tôi có thể thu thập họ tên, ngày sinh và địa chỉ email nếu quý vị chọn tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị, số liệu cho phép các máy tính kết nối Internet biết nơi gửi dữ liệu cho quý vị, như các trang web; và/hoặc Chúng tôi có thể thu thập thông tin đăng ký hoặc các thông tin chi tiết khác về sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị sử dụng. Trừ khi liên quan tới tên và địa chỉ của quý vị, thông tin này sẽ không được xem là thông tin nhận dạng cá nhân.

B. Cookie và các công nghệ tương tự khác

“Cookie” là tệp văn bản nhỏ có thể sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động của quý vị trên Trang web. Ví dụ, khi có người truy cập một trang trong Trang web, cookie được đặt trên máy của người dùng (nếu người dùng chấp nhận cookie) hoặc được đọc nếu người dùng đã từng truy cập các Trang web. Cookie còn được dùng để theo dõi người dùng trên Web. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ cookie cho mục đích marketing và lập kế hoạch sản phẩm. Dữ liệu thu thập còn được chia sẻ, dưới dạng tổng hợp, với các bên thứ ba (ví dụ, các đại lý, nhân viên marketing và nhà phân phối). Các loại cookie khác nhau được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau, như chúng tôi giải thích dưới đây:

Cookie thiết yếu – Một số cookie rất cần thiết để giúp quý vị di chuyển trên các Trang web và sử dụng tính năng của cookie, như truy cập các vùng bảo mật của các Trang web. Không có những cookie này, chúng tôi không thể bật nội dung phù hợp dựa trên loại thiết bị quý vị đang sử dụng.

Cookie duyệt và chức năng – Những cookie này ghi nhớ các lựa chọn của quý vị trên các Trang web. Ví dụ, khi quý vị trở lại các Trang web, những cookie này sẽ giúp ghi nhớ lựa chọn ưu tiên của quý vị, như ưu tiên ngôn ngữ.

Cookie phân tích – Những cookie này thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng các Trang web, ví dụ, quý vị thường truy cập trang nào nhiều nhất và có nhận được thông báo lỗi nào không. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng Google Analytics để xác định cách quý vị tương tác với các Trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các biện pháp thực hành quyền riêng tư của Google Analytics và cơ chế từ chối sử dụng, vui lòng truy cập trang Nguyên tắc Bảo mật và Quyền riêng tư của Google Analytics tại địa chỉ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Google còn cung cấp chính sách quyền riêng tư hoàn chỉnh và các hướng dẫn từ chối của Google Analytics tại địa chỉ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookie quảng cáo mục tiêu – Các bên thứ ba, như Google và Facebook, có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác như pixel để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ các Trang web và những vùng khác trên Internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp cho quý vị các quảng cáo mục tiêu. Những cookie này còn có tác dụng hạn chế số lượt quý vị thấy một quảng cáo, đồng thời giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Nếu quý vị muốn chọn từ chối những thực hành quảng cáo như vậy trên thiết bị cụ thể quý vị sử dụng để truy cập chính sách quyền riêng tư này, vui lòng truy cập http://optout.aboutads.info/.

Chúng tôi hiện không thực hiện bất cứ tín hiệu “không theo dõi” nào do các trình duyệt gửi. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn từ chối quảng cáo mục tiêu từ các thành viên National Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Quốc gia) bằng cách truy cập http://www.networkadvertising.org/choices/. Nếu sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành iOS, quý vị có thể chọn từ chối theo dõi vì mục đích quảng cáo bằng cách nhấp vào Cài đặt → Quyền riêng tư → Quảng cáo → Hạn chế theo dõi quảng cáo. Nếu sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành Android, quý vị có thể chọn từ chối theo dõi vì mục đích quảng cáo bằng cách nhấp vào Cài đặt → Cài đặt Google → Quảng cáo → Bật “Chọn bỏ Cá nhân hóa quảng cáo.”

Đồng thời quý vị có thể thiết đặt hầu hết các trình duyệt để gửi thông báo nếu quý vị nhận được cookie, hoặc có thể chọn chặn các cookie bằng trình duyệt, nhưng nếu vậy, quý vị không thể tận dụng các tính năng cá nhân hóa được người dùng khác sử dụng với các Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookie Flash (nội dung được chia sẻ cục bộ) hoặc cookie Adobe. Dù vô hại, những cookie này có thể chứa Thông tin nhận dạng phi cá nhân và tùy thuộc vào trình duyệt của quý vị, thông thường không thể xóa những cookie này khi cookie của quý vị bị xóa. Vui lòng kiểm tra trình duyệt của quý vị để xác định vị trí lưu trữ và cách xóa những cookie này.

Chúng tôi cũng sử dụng “web beacon” (tệp tin chỉ báo), là các đồ họa nhỏ có chứa ký hiệu nhận dạng duy nhất, có chức năng giống như cookie và được sử dụng để cho phép chúng tôi đếm số người sử dụng đã truy cập các trang nhất định của Trang web và giúp đánh giá mức độ hiệu quả các chiến dịch quảng cáo. Khi sử dụng trong các tin nhắn email có định dạng HTML, web beacon có thể cho người gửi biết email đã được mở hay chưa và mở khi nào. Không giống với cookie được lưu trên ổ cứng máy tính của người dùng, web beacon được nhúng vô hình trên trang web.

C. Sử dụng thông tin thu thập qua các Trang web

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trên những Trang web này chủ yếu cho các mục đích sau:
Để cung cấp dịch vụ;

Để cảnh báo quý vị về những đề nghị đặc biệt, thông tin được cập nhật và các sản phẩm hoặc dịch vụ mới khác từ SSR VINA hoặc từ các bên thứ ba hoặc để chuyển tư liệu quảng cáo cho quý vị;
Để hoàn thành một giao dịch hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu;

Để thực hiện các điều khoản của một chiến dịch quảng cáo;

Để đảm bảo các Trang web liên quan tới nhu cầu của quý vị;

Để giúp chúng tôi tạo và đăng nội dung liên quan nhất tới quý vị;

Để thông báo cho quý vị về một thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư này hoặc các Điều khoản của Hợp đồng sử dụng, nếu cần;

Để cho phép quý vị truy cập các vùng giới hạn truy cập của các Trang web; và

Để liên hệ với quý vị về việc đăng ký các biểu mẫu như Liên hệ chúng tôi hoặc các yêu cầu khác.

D. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân trong các trường hợp sau:

Cung cấp dịch vụ cho quý vị. Ví dụ, nếu quý vị mua hoặc tải xuống một mặt hàng từ một trang web, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để cung cấp mặt hàng đó cho quý vị. Ngoài ra, nếu quý vị gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của quý vị để xử lý yêu cầu và trả lời câu hỏi của quý vị. Ngoài ra, nếu quý vị mua một sản phẩm qua các Trang web, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với bên thứ ba để vận chuyển và lắp đặt sản phẩm theo yêu cầu của quý vị. Hơn nữa, nếu quý vị đang tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc một cuộc thi, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để thực hiện các điều khoản của chiến dịch quảng cáo đó.

Đối với các đối tác chiến lược, các đại lý, nhân viên marketing bên thứ ba hoặc các bên không liên kết khác đang cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng quý vị sẽ quan tâm. Những bên này có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để liên hệ với quý vị về một đề nghị hoặc quảng cáo liên quan tới sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không liên kết, các đại lý hoặc các nhà thầu độc lập giúp chúng tôi duy trì các Trang web và cung cấp các dịch vụ quản lý khác cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn trong xử lý và hoàn thành đơn hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, bảo vệ và phân tích dữ liệu, gửi thông tin liên lạc của khách hàng thay mặt SSR VINA và thu thập mục nhập, chọn người chiến thắng và quá trình thực hiện giành phần thưởng đối với các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các chiến dịch quảng cáo khác). Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này gồm có HubSpot, công ty cung cấp các dịch vụ quản lý và marketing liên quan tới khách hàng cho chúng tôi và có quyền tiếp cận Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị vì mục đích đó. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bên thứ ba không liên quan này sẽ không sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài cung cấp các dịch vụ quản trị mà họ chịu trách nhiệm.

Tuân thủ pháp luật hoặc tin tưởng đó là hành động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý đối với chúng tôi, bảo vệ và gìn giữ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, bao gồm các quyền và tài sản của SSR VINA hoặc hành động trong các tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng cuối.

Đối với các bên thứ ba là một phần của các quy trình tái tổ chức doanh nghiệp bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sáp nhập, mua lại và bán tất cả hoặc cơ bản toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Theo dõi và phân tích việc sử dụng không xác định và tổng hợp và thông tin thống kê khối lượng từ khách truy cập và khách hàng của chúng tôi đồng thời cung cấp những thông tin đó cho các bên thứ ba.

Để ngăn ngừa hành vi gian lận tiềm ẩn, chúng tôi có thể xác minh với các bên thứ ba thông tin thu thập được từ những Trang web này. Trong quá trình xác minh, chúng tôi có thể nhận được Thông tin nhận dạng cá nhận của quý vị từ những dịch vụ này.

E. Thu thập và sử dụng thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi

SSR VINA không cố ý thu thập hoặc lấy Thông tin nhận dạng cá nhân từ người dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép người dưới 13 tuổi sử dụng các Trang web. Nếu quý vị dưới 13 tuổi, vui lòng không đăng ký trên các Trang web hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào.

F. Truyền tải thông tin toàn cầu

Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Nếu quý vị chọn cung cấp cho chúng tôi Thông tin nhận dạng cá nhân, SSR VINA có thể truyền thông tin đó cho các công ty liên kết và công ty con hoặc cho các bên thứ ba khác, xuyên biên giới, và từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của quý vị tới các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác trên thế giới. Nếu quý vị truy cập từ châu Mỹ hoặc Liên minh châu Âu hoặc các khu vực khác có các đạo luật quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác luật pháp Việt Nam, xin lưu ý rằng quý vị đang truyền Thông tin nhận dạng cá nhân của mình tới Việt Nam, nơi không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự các quốc gia này và khi cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân của mình, quý vị đã đồng ý: việc sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho những mục đích được xác định nêu trên theo chính sách quyền riêng tư này; và việc truyền Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị tới Việt Nam như nêu trên theo luật pháp hiện hành.

G. Quyền từ chối sử dụng và các quyền phụ

Chúng tôi liên hệ với người dùng đăng ký các dịch vụ của chúng tôi qua email tùy từng thời điểm. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của quý vị để xác nhận yêu cầu, gửi thông báo thanh toán, gửi thông tin về các thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và gửi thông báo hoặc các công bố khác theo quy định của luật pháp. Nhìn chung, người dùng không thể từ chối những thông báo này nhưng những thông báo này chủ yếu là cung cấp thông tin chứ không phải quảng cáo và quý vị đã đồng ý nhận những email này khi cung cấp địa chỉ email.

Chúng tôi sẽ xử lý thao tác hủy đăng ký của quý vị nhanh nhất có thể nhưng xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận thêm một số tin nhắn cho đến khi việc hủy đăng ký được xử lý. Quý vị cũng có thể từ chối nhận những email này bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong nội dung email.

Quý vị có các quyền phụ sau:

 • Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về các hạng mục và các phần cụ thể trong Thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, cũng như hạng mục nguồn thu thập thông tin đó, mục đích của việc thu thập những thông tin này và hạng mục của các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin đó.
 • Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về việc bán hoặc công khai thông tin cá nhân cho các bên thứ ba của chúng tôi vì mục đích kinh doanh.
 • Quý vị có quyền từ chối bán Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba.
 • Quý vị có quyền yêu cầu xóa Thông tin nhận dạng cá nhân của mình.

H. Diễn đàn, phòng thảo luận và các khu vực đăng tải công khai khác

Xin lưu ý rằng bất kỳ ai kết nối Internet đều có thể tiếp cận mọi thông tin trong tin nhắn mà quý vị đăng trên các bảng đánh giá sản phẩm, phòng thảo luận, diễn đàn hoặc khu vực đăng tải công khai khác. Ví dụ, nếu quý vị không muốn mọi người biết địa chỉ email của mình, không nên đưa địa chỉ vào các tin nhắn đăng công khai. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ QUÝ VỊ TIẾT LỘ TRÊN CÁC KHU VỰC ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI.

I. Trang web của bên thứ ba

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trên các Trang web. Các Trang web có thể chứa liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các biện pháp thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web này.

J. Chuyển nhượng

Trong trường hợp tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi được bên khác bán hoặc thu mua, hoặc trong trường hợp sáp nhập, quý vị cấp cho chúng tôi quyền chuyển nhượng Thông tin nhận dạng cá nhân và phi cá nhân được thu thập qua các Trang web.

K. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi ngày “cập nhật gần nhất” ở cuối chính sách quyền riêng tư này. Nếu thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng một thông báo dễ thấy trên các Trang web và gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ của quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên xem lại chính sách quyền riêng tư này để luôn cập nhật cách chúng tôi xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị.

L. Bảo mật

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo tính bảo mật trên các hệ thống của chúng tôi, tuy nhiên, không thể đảm bảo các thao tác truyền dữ liệu trên Internet an toàn 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết tính bảo mật của các thông tin quý vị truyền cho chúng tôi và quý vị hiểu rõ rủi ro khi truyền thông tin cho SSR VINA.

Nếu chúng tôi phát hiện có vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho quý vị bằng phương tiện điện tử để quý vị có thể thực hiện các bước bảo vệ phù hợp. Bằng cách sử dụng các Trang web này hoặc cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với quý vị bằng phương tiện điện tử về bảo mật, quyền riêng tư và các vấn đề quản trị liên quan tới việc sử dụng các Trang web này. Chúng tôi có thể đăng thông báo lên Trang web của chúng tôi nếu xảy ra vi phạm bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi email theo địa chỉ email quý vị đã cung cấp cho chúng tôi trong những trường hợp này. Tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, quý vị có thể có quyền hợp pháp nhận văn bản thông báo về vi phạm bảo mật.

M. Giải quyết tranh chấp và Thỏa thuận trọng tài

Trừ trường hợp và trong phạm vi luật pháp nghiêm cấm, khi sử dụng các Trang web, quý vị và chúng tôi đồng ý rằng, nếu có bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, kiện tụng hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng các Trang web của quý vị hoặc việc vi phạm, thực thi, diễn giải hoặc hiệu lực của chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ phần nào trong đó (“Tranh chấp”), cả hai bên trước tiên phải cố gắng giải quyết Tranh chấp đó một cách thiện chí thông qua văn bản thông báo gửi đến bên còn lại mô tả trường hợp và tình huống Tranh chấp và cho bên tiếp nhận ba mươi (30) ngày để phản hồi hoặc giải quyết Tranh chấp. Thông báo sẽ được gửi tới:

 • Chúng tôi, tại Công ty TNHH Tài Nguyên Ánh Dương Việt Nam, Lầu 1, QTSC Building 9, đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quý vị và chúng tôi đều đồng ý rằng quy trình giải quyết tranh chấp này là điều kiện tiên quyết phải đáp ứng trước khi khởi kiện hoặc đệ trình khiếu nại đối với bên còn lại. NẾU KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO BẰNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NÊU TRÊN, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN TÀI PHÁN ĐỘC QUYỀN VÀ DUY NHẤT ĐỐI VỚI TRANH CHẤP ĐÓ SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BẰNG QUY TRÌNH PHÂN XỬ TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN. PHÂN XỬ TRỌNG TÀI TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN CÓ NGHĨA LÀ QUÝ VỊ SẼ KHÔNG CÓ VÀ TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN XÁC ĐỊNH KHIẾU NẠI VÀ QUÝ VỊ KHÔNG THỂ PHÂN XỬ VỚI TƯ CÁCH TẬP THỂ, TẬP HỢP HAY ĐẠI DIỆN. Các quyền khác mà quý vị và chúng tôi có thể có trên tòa sẽ không sẵn có hoặc sẽ bị hạn chế hơn trong quy trình phân xử trọng tài, bao gồm quyền biết sự thật và kháng cáo.

Trọng tài, và không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc diễn giải, khả năng áp dụng, khả năng thực thi hoặc hình thành chính sách quyền riêng tư này, bao gồm mọi khiếu nại mà tất cả hoặc một phần của chính sách quyền riêng tư này vô hiệu hoặc có thể vô hiệu.

N. Liên hệ với SSR VINA

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [contact@ssr.vn]. Tất cả thông tin quý vị cung cấp trong các thông báo bằng văn bản cũng thuộc phạm vi của chính sách này.

 

  Feedback

   Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

   Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn trên SSR

   Có vấn đề kỹ thuật trên trang web này? Xin vui lòng cho chúng tôi biết

   Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin hoặc sản phẩm bạn không thể định vị trên trang web của chúng tôi hoặc một thao tác bạn không thể hoàn thành. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bất kỳ đề xuất cải tiến hữu ích.