Ván gỗ ghép châu Á

Gỗ ván ghép

Gỗ ghép, ván ghép xuất khẩu

Công ty xuất khẩu gỗ nguyên liệu

Asia
India
Area Branch Address Tel/Fax
NEW DELHI SSR NEW DELHI
MUMBAI SSR MUMBAI
India SSR India Chennai city
China
Area Branch Address Tel/Fax
Shanghai SSR China
Guangdong SSR China
Shandong SSR China
Malaysia
Area Branch Address Tel/Fax
Kuala Lumpur SSR Malaysia
Japan
Area Branch Address Tel/Fax
Osaka SSR Japan Osaka
Tokyo SSR Japan Tokyo
Hong Kong
Area Branch Address Tel/Fax
Hong Kong SSR Hong Kong
Singapore
Area Branch Address Tel/Fax
Singapore SSR Singapore
Korea
Area Branch Address Tel/Fax
Incheon SSR Korea Incheon city Tell:+82-10-2529-4095 Fax: +82-32-232-7944
VIETNAM
Area Branch Address Tel/Fax
Da Nang SSR Da nang
HO CHI MINH SSR head office Ho Chi Minh R11, 4th floor, QTSC Building 9, Quang Trung Software city, Tan Chanh Hiep ward, Dist 12, Ho Chi Minh city, Vietnam Tel: +84-8-38831695 Fax: +84-8-38831706
HANOI SSR Ha Noi Tel: +84-8-38831695 Fax: +84-8-38831706
Về đầu trang