Cầu thang gỗ tràm

Cầu thang làm bằng gỗ tràm

Mặt cầu thang làm bằng gỗ tràm

Về đầu trang